FirstName LastName
Title/Rank
email@siue.edu
(xxx) xxx-xxxx
Department Name
Street Address
Campus Box xxxxx
Edwardsville, IL 62026
Southern Illinois University Edwardsville
283