Welcome to the SIUE Department of English

Back to English version


SIUE’nin en büyük ve en dinamik bölümlerinden İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün sayfasına hoşgeldiniz.   Bu sayfada bölümümüzde sunulan lisans ve lisansüstü programlar ile dersler ve öğretim üyeleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. 

İngilizce bölümü beş uzmanlık alanını kapsamaktadır - edebiyat, dilbilim, yaratıcı yazma, İngilizce eğitimi, ve retorik-kompozisyon.  Bu uzmanlık alanlarının örtüşme noktası dile ve metne olan tutkudur – metni okumak, okuduğunu düşünmek, analiz etmek, yorumlamak, ve üretmek.   Ingilizce çalışmaları son yirmi yılda yeniden yapılanarak gelişmiş ve dijital, sözel, multimedya, dilsel, kültürel ve metinsel üretim ve analizi içerecek şekilde büyümüştür.  Dilin basılmış ve diğer şekillerine duyulan bu ilgi ve dil ile metnin etkileşiminin araştırılması bölümümüzün odak noktasıdır. 

Bölümümüzde iki lisans programı seçeneği vardır: Bachelor of Arts ve Bachelor of Arts + Öğretmenlik Sertifikası.  Bunların yanında lisans öğrencileri Edebiyat, Dilbilim ve Yaratıcı Yazma alanlarında ikinci derece (minor) alabilirler.  Lisans programlarının amacı öğrenciye geniş bir edebiyat bilgisinin yanında farklı kültürlerin eserlerini de sunarak geleneksel edebiyat lisansını daha çağdaş hale getirmektir.

Yüksek lisans öğrecileri için sunduğumuz uzmanlık seçenekleri ise Yaratıcı Yazma, İkinci Dil olarak İngilizce Eğitimi, Yazma Eğitimi, ve Amerikan ve İngiliz Edebiyatından oluşmaktadır. 

Bölümümüz ayrıca üç önemli dergiye de evsahipliği yapmaktadır:  Sou’wester (Lodos) 1960 yılında başlanan kurgu (roman) ve şiir dergimizdir. 1965 yılında başlanan ve uluslararası tanınan PLL: Papers on Language and Literature (Dil ve Edebiyat Yazıları) edebi eleştiri dergimiz ve 2009 yılından buyana Palgrave MacMillian tarafından yayınlanan postmedieval: a journal of medieval cultural studies ise ortaçağ ve modern disiplinleri biraraya getiren yayınımızdır. Ayrıca İngilizce 494 öğrencileri tarafından her yıl çıkarılan River Bluff Review ise lisans ve yükseklisans öğrecilerinin edebi çalışmalarını sundukları bir forumdur.


Aktif öğretimüyelerimizim bilimsel ve edebi çalışmalarını derslerine yansıttıkları; 200 anabilim dalı, 90 ikinci derece ve 60 yükseklisans öğrecisinin iletişim, eleştirisel analiz ve etkili yazma yetisi kazanarak üretken profesyoneller olarak iş hayatına hazırlandıkları İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne öğrenci ya da öğretim üyesi olarak katılmak için şu an heyecan verici bir dönemdir.
Department Chair: Sharon James McGee
Assistant Chair: Geoff Schmidt
Director of Undergraduate Studies: Valerie Vogrin
Director of Graduate Studies: Joel Hardman
Director of Expository Writing: Anushiya Ramaswamy

Contacting the Department:

Peck Hall 3206

Phone: (618) 650-2060

Email:

Snailmail: Box 1431 / SIUE / Edwardsville, IL 62026-1431
URL: http://www.siue.edu/ENGLISH/about.html
Published by: Department of English Language and Literature
Last Update: by English Web Manager
SIUE